Typologie osobnosti

Volný čas

 


Pracujete s mnoha lidmi ? Chcete s lidmi dobře vycházet ?
Chcete poznat sebe i druhé ?

Připravili jsme pro Vás seminář Typologie osobnosti , který vede zkušená přednášející a terapeutka
paní PhDr. Jaroslava Dvořáková.

Seminář je věnován laické veřejnosti - všem, kdo pracují s mnoha lidmi jako například - průvodci, delegáti,
pracovníci cestovních kanceláří a hotelů, pedagogičtí pracovníci a další ...


V průběhu semináře se poutavou a přístupnou formou za použití praktických příkladů a nácviku dozvíte

téma objasňuje základy typologie osobnosti a jejího přínosu pro mezilidské
vztahy na pracovišti i v rodině

 

zážitkovou formou seznamuje s prvními typologiemi (Hippokrates, C.G.Jung, Kretschmer)

 

zabývá se významnou současnou typologií MBTI: tento test vede k rozvoji
osobnosti a usnadňuje orientaci v pracovním i osobním životě

 

ukazuje možnosti využití typologie MBTI k sebepoznání, zlepšení pracovních
vztahů i vztahů v rodině, v předcházení konfliktních situací

 

umožňuje sebezkušenost - vlastní typologie dle MBTI

 

Termín : 18. října 2011(úterý) od 9,00 - 12,00 a od 13,00 do 15,00

Účinkují

PhDr. Jaroslava Dvořáková

Termíny