MS Project - základní kurz

Volný čas

Zaměření
Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí efektivně plánovat a realizovat jakýkoliv projekt, bez ohledu na předchozí zkušenosti s problematikou projektového plánování.

Obsah
teoretické minimum k plánování projektu, seznámení s prostředím aplikace MS Office Project, používání zobrazení a šablon, nastavení souboru projektu - informací o projektu, nastavení výchozích předvoleb a pracovní doby základního projektového kalendáře, plánování úkolů - vytvoření a práce s osnovou úkolů, definování časových omezení a vazeb mezi úkoly, doplnění milníků a opakovaných úkolů, práce se zdroji - doplnění zdrojů a nastavení důležitých informací, přiřazení zdrojů úkolům, použití kalendářů projektu, zdrojů a úkolů, kalkulce nákladů – pevných i proměnných, ladění projektu před zahájením - kontrola správnosti zadaných údajů, vyrovnání přetížených zdrojů, formátování kritické cesty, uložení směrného plánu, možnosti tisku, sledování běžícího projektu a jeho korekce

Termíny