PZP 52: Turbanské Černošice.

Turistika
Pořadatel:KČT Praha-Karlov, odd. TurBan
Ročník:1
Loňský počet účastníků:0
Začátek:17.03. 2012  Čas: 8:00 - 11:00  Místo: Černošice (žst)
Konec:..   Čas: 11:00 - 18:00  Místo: Černošice
Termíny