Čína: říše středu

Volný čas
Přednáška • Mytologie - stvoření světa a lidí podle starodávných mýtů • Filozofie a náboženství - konfucianismus, taoismus, buddhismus • Sakrální architektura a umění - odraz nebeského řádu na zemi
Termíny