Egypt: země věčných mystérií

Volný čas
Přednáška s videoprojekcí • Původ egyptských mystérií • Panteon a osiriánský mýtus • Mumifikace a vážení duše
Termíny