Andělé: mýtus nebo skutečnost?

Volný čas
Přednáška • Angeologie: stará věda v novém rouše • Kdo jsou andělé a komu slouží? • Komunikace s anděly
Termíny