Drsná Planina

Film
Začínající režisér Jaroslav Soukup se pokusil manévrovat v úzce vytyčených politických mantinelech. Na jedné straně se podřizuje režimním skazkám o nutné obraně státních hranic před pronikáním nepřátel, současně se však s téměř dokumentární hodnověrností snaží postihnout tvrdé podmínky, v nichž pohraničníci museli v těsně poválečném období žít. Záběry drsné přírody, ustavičně prověřující lidskou výdrž, vytvářejí vcelku důvěryhodné zakotvení celého příběhu. Drama. (ČSSR 1979) Hrají Jiří Bartoška, Ivan Vyskočil, Ladislav Potměšil, Jiří Lábus, Jan Kraus. Režie Jaroslav Soukup. (88 minut) (české znění)
Termíny