Kravařská paličkyáda

Volný čas

Na10. a11. září 2011 připravilo Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě v pořadí deváté setkání krajkářek a všech, kterým učarovala krása ruční krajky. Na Vísecké rychtě v Kravařích stejně jako v předchozích ročnících návštěvníkům předvedou své umění krajkářky, ale i krajkáři z Českolipska a okolí, pod jejichž dohledem si budete moci předváděné techniky sami vyzkoušet. Srdečně Vás tedy zveme, abyste se přišli inspirovat, poučit nebo jen pokochat uměním těch, kteří svýma rukama umí dodat krajce duši.

Termíny