Ovládání emocí dle filosofie stoiků

Volný čas

2. přednáška cyklu „Žít bez ohraničení"

• Jak překonat samotu?

• Stoický klid

• Marcus Aurelius: filozof bojovník 

 

 

Termíny