Čína: říše středu

Volný čas

Přednáška

• Mytologie - stvoření světa a lidí podle starodávných mýtů

• Filozofie a náboženství - konfucianismus, taoismus, buddhismus

• Sakrální architektura a umění - odraz nebeského řádu na zemi 

 

 

 

 

Termíny