Zvítěz nad strachem a rozvíjej klid

Volný čas

2. přednáška cyklu „Psychologie pro každý den"

• Znám své strachy?

• Moje zbraně v boji se strachem

• Workshop se cvičením 

 

 

Termíny