Egypt: země věčných mystérií

Volný čas

Přednáška s videoprojekcí

• Původ egyptských mystérií

• Panteon a osiriánský mýtus

• Mumifikace a vážení duše 

 

Termíny