Život na druhou

Výstava

Až do 21. srpna 2011 je vprostorách nákupního centra Arkády Pankrác v Praze kvidění výstava české fotografky Sáry Saudkové. Na fotografiích jsou se svou rodinou představeni lidé, kteří překonali onkologické onemocnění, a podařilo se jim po náročné léčbě přivést na svět potomka. Tuto originální putovní výstavu, která je součástí projektu „Život na druhou", pořádá sdružení pacientů LYMFOM HELP ve spolupráci sNadací pro transplantace kostní dřeně.

Další dokumenty k akci

  
Termíny