Turnaj - 13. století

Divadlo, Pro děti

 

Zveme vás na rytířský turnaj ve 13.st.!

Je po sklizni, žádné válečné tažení v dohledu, je čas odpočívat. Pán na Vítkově se rozhodl dodat svému jménu trochu lesku a oslavit dobrou úrodu tak, že sezve své sousedy na hostinu a při této příležitosti se pobaví přátelským kláním. Jistě, že nemůže konkurovat velkolepým turnajům na dvoře krále Václava, ale i tak je to pro mnohé z pánů i jejich družiníků příležitost se procvičit, předvést svou odvahu, umění a ověnčit se pomíjivou slávou zdatných bijců...

Téměř celou sobotu budete moci zde na dvorci Curia Vitkov přihlížet obtížným kláním urozených i neurozených bojovníků, v nejrůznějších disciplínách.

Nejedná se o dopředu nacvičené scénické představení. Bojovníci se před Vámi střetnou (v rámci přísných pravidel a bezpečnostních opatření), v reálném boji a bude záležet pouze na síle jejich paží, výdrži, nasazení, odolnosti a vůli po vítězství.

Můžete se těšit na následující program:

11:00 zahájení turnaje - nástup bojujících pod korouhvemi. Představení družin významných pánů.
11:30 první kolo turnaje rytířů
12:00 první kolo turnaje panošů
12:30 turnaj dam

12:45 - přestávka na oběd, komentovaná prohlídka hradiště

14:00 druhé kolo turnaje rytířů
14:30 druhé kolo turnaje panošů
15:00 "Hrad"
16:00 finále panošů
17:00 finále rytířů
18:00 buhurt - hromadný střet

Všichni bojovníci, řemeslníci i jejich ženy, co u nás uvidíte, mají kvalitní a dobově odpovídající repliky oděvu, výzbroje a výstroje.

Přijďte tedy poznat, jak žili, bojovali a bavili se mocní velmoži i jejich družiny.

 

Termíny