Šachový kroužek pro děti od 7 do 9 let

Volný čas, Pro děti

každá středa od 21. 9. do 23. 11. 2011 16:00 - 17:30

Od září otevíráme zbrusu nový kroužek pro děti, které by se rády naučily hrát šachy. Pod odborným vedením lektora budou vedeny k logickému myšlení, soustředění a procvičování paměti. Děti se během výuky též učí být tolerantní kostatním, důraz je kladen na férové chování.

Šachy se hrají vpárech, lektor názorně vysvětluje způsob hry a věnuje se rovnoměrně celému týmu. Šachovnice budou kdispozici na místě.

Pro děti od 7 do 9 let.

Lektor: René Shakhmatov

Přihlášky a informace na tel.220878455 nebo na e-mailu: info@vltavska.cz

Místo je třeba předem rezervovat a uhradit.
Platební údaje: č.ú. 201300309/0800, VS:30043401

 

Účinkují

každá středa od 21. 9. do 23. 11. 2011 16:00 - 17:30

Kontakty

www.vltavska.cz

Termíny