Víkendové konstelace ve StudioPro

Volný čas

 

Systemické konstelace Rodinné konstelace, konstelace traumatu, konstelace narkóz a prenatálních a porodních traumat, zdravotní konstelace, firemní konstelace, finanční konstelace, strukturní konstelace, pohyby duše a NLP.

 

Vztahové systémy a nevědomé emoční obrazy vnašem nitru, skryté souvislosti a vnitřní dynamika vztahů. Integrace a doteky duše. Zdroje a motivace.

 


Chcete získat porozumění mezilidským vztahům a poznat více sami sebe?Můžeme se dotknout vlastního nitra, uvolnit svou osobní sílu a žít svobodnější, plnější a vědomější život.

Chcete něco změnit a stále to nejde? Máte pocit, že přešlapujete na místě? Máte potřebu se pohnout zmísta a posunout vpřed? Možná jste nevědomě zapleteni a uvězněni ve vztazích a traumatech rodinného systému.

Dostáváte se do stále obdobných situací, problémů a konfliktů? Můžeme odhalit skryté podvědomé vlivy našich problémů a získat nový pohled na ně. Můžeme integrovat a léčit duševní traumata a jejich následky.

Lepí se na vás smůla, finanční těžkosti, nemoci či úrazy? Máte strach, nechtěné myšlenky či neadekvátní reakce? Mnoho našich pocitů a potíží nepatří nám, ale pochází zpředchozích generací rodiny a nebo jsou následkem nějakého zdrojového traumatu.

Cítíte se zraněni, podvedeni či okradeni a nebo jste sami ublížili a cítíte vinu? Nemůžete nalézt klid, spokojenost a štěstí? Hledáte svoji motivaci či cíle? Potřebujete léčit zranění a bolest či nést vlastníodpovědnost. Získejme kontakt se svými pocity, motivy a potřebami, protože nevědomé emoční vazby majízásadní vliv na naší současnou seberealizaci, pro nalezení svého místa v životě.

Proces systemických rodinných konstelací je jedinečnou sebepoznávací prožitkovou metodou - hrou, která odhaluje vlivy skrytých sil vnašich vztahových systémech. Mezilidské vztahy vytváří vztahové systémy, kde fungují určitá pravidla a zákony. Nejsilnějším takovým systémem je rodinný systém. Existuje úroveň pocitů každého jedince, která náleží předchozím generacím rodiny, včetně členů systému, které jsme nikdy nepotkali, kteří zemřeli, či byli z rodiny vyloučeni. Nevědomě přenášené emočních vztahy a vazby vnás pak působí jako živý obraz, který má na členy systému stálý vliv, někdy i velmi nebezpečný, ústící do chorob, nehod či náhlých úmrtí nebo opakovaných narušených vztahů a problémů. Konstelace traumatu integrují naší duši, léčí naše traumata, strachy, úzkosti, sexualitu, závislosti a připoutanosti, opakované problémové vzorce, narušené vnímání hodnot a iluze, ošetřují tragické události a ztráty, působení násilí vosobním životě či vrodinném systému, traumatické procesy jsou rovněž základem všech přenosů v rodinném systému.Konstelace Esencí jsou doteky a spojením snašimi zdroji života potřebnými pro vědomí sebe sama, naší životní cesty a další vývoj. Pomocí konstelačních technik se můžeme podívat jinak na důležitá témata, aktuální v našem životě, jako jsou nemoci a zdraví (zdravotní konstelace) nebo také finance - peníze a majetkové problémy (finanční konstelace). Při práci lze využívatNLP - neuro-lingvistického programování, které pracuje se změnou omezujícíchprogramů a vzorců vnaši mysli, vědomým používáním jazyka a smyslů pro praktický život.

Pracuje se vbezpečném prostředí ve skupině 10-20 osob a je vhodné znát základní informace o své rodině (případně firmě), vč. různých neobvyklých událostí. Pro řešení vztahů vsystému postačuje přítomnost pouze jednoho zainteresovaného zástupce. Vrámci programu se počítá spřestávkou na oběd. Pitný režim zajištěn vceně.Možnost přespání zajištěna.

Program provází: Ing. Tomáš Půlpán - Shift Centrum , v rámci komplexního přístupu SiT Systému

Má cca 25-ti leté zkušenosti vsebepoznávacích a terapeutických procesech, osobním rozvoji a vmanagementu malých i velkých firem. Je absolventem Institutu rodinných konstelací ® u Bhagata J. Zeilhofera ve výcviku metody rodinných konstelací podle B. Hellingera, se kterou pracuje již 10 let a dále ji rozvíjí podle zkušeností s prací s traumaty, dále je certifikován vNLP - neurolingvistickém programování, kraniosakrální terapii (CST), Bach Flower Therapy a v narativním managementu. Bohaté zkušenosti má voblasti meditace, muzikoterapie, relaxace a šamanismu i bojových umění. Pracuje rovněž voblasti firemního poradenství, vzdělávání a koučování a vedení seberozvojových skupin.

Místo:

StudioPro , Polská 6, Praha 2, Vinohrady (u Riegrových sadů, 5 min. od náměstí Míru)

Struktura setkání :

Pá 17:30 - 22:00 hod (presence od 17:00 hod), So 9:30 - 20:00 hod, Ne 09:30 - 18:30 hod.

Cena : 2 500,- Kč ( sleva 500,- Kč za přihlášení další nové osoby). Počet účastníků je omezen na 15 se zajištěnou vlastní konstelací. Je možno domluvit (jen omezeně) účast bez vlastní konstelace - za tyto ceny: Pá: 500,- Kč, So: 1 100,- Kč, Ne: 1 000,- Kč, So+Ne: 1 900,- Kč, Pá+So+Ne: 2 000,- Kč. Zkrácená účast na semináři s postavením vlastní konstelace (za plnou cenu) je omezeně a po domluvě, možná.

Po přihlášení proveďte prosím zaplacení zálohy 1 000,-Kč na učet: 1785915001 / 5500

( Podmínky: při zrušení účasti do 30-ti dnů je záloha vratná či převoditelná na další program, při zrušení účasti do 20 dnů je vratná po odečtení storno poplatku 500,-Kč a při zrušení účasti později je storno poplatek 1000,-Kč, a nebo lze za sebe poslat jinou osobu, která zálohu využije pro sebe. Pokud se účastník z jakéhokoliv důvodu rozhodne ukončit svou účast na programu je stále povinen uhradit plnou cenu semináře. )

Přihlášení:
Lenka Křivánková (Shift-Centrum) - tel.: 739 261 043, mail: info@shift-centrum.com

 

 

Termíny