Jednodení konstelace v České Lípě

Volný čas
Systemické konstelace Rodinné konstelace, konstelace traumatu, konstelace narkóz a porodních traumat, zdravotní konstelace, firemní konstelace, finanční konstelace, strukturní konstelace, pohyby duše a NLP.

Vztahové systémy a nevědomé emoční obrazy vnašem nitru, skryté souvislosti a vnitřní dynamika vztahů. Integrace a doteky duše. Zdroje a motivace.

 

 

9:00 hod - 19:00 hod

V Shift-centruna SPŠ v České Lípě (v centru města), ul.Havlíčkova 426.

mapa

 

Chcete získat porozumění mezilidským vztahům a poznat více sami sebe?Můžeme se dotknout vlastního nitra, uvolnit svou osobní sílu a žít svobodnější, plnější a vědomější život.

Chcete něco změnit a stále to nejde? Máte pocit, že přešlapujete na místě? Máte potřebu se pohnout zmísta a posunout vpřed? Možná jste nevědomě zapleteni a uvězněni ve vztazích a traumatech rodinného systému.

Dostáváte se do stále obdobných situací, problémů a konfliktů? Můžeme odhalit skryté podvědomé vlivy našich problémů a získat nový pohled na ně. Můžeme integrovat a léčit duševní traumata a jejich následky.

Lepí se na vás smůla, finanční těžkosti, nemoci či úrazy? Máte strach, nechtěné myšlenky či neadekvátní reakce? Mnoho našich pocitů a potíží nepatří nám, ale pochází zpředchozích generací rodiny a nebo jsou následkem nějakého zdrojového traumatu.

Cítíte se zraněni, podvedeni či okradeni a nebo jste sami ublížili a cítíte vinu? Nemůžete nalézt klid, spokojenost a štěstí? Hledáte svoji motivaci či cíle? Potřebujete léčit zranění a bolest či nést vlastníodpovědnost. Získejme kontakt se svými pocity, motivy a potřebami, protože nevědomé emoční vazby majízásadní vliv na naší současnou seberealizaci, pro nalezení svého místa v životě.

Proces systemických rodinných konstelací je jedinečnou sebepoznávací prožitkovou metodou - hrou, která odhaluje vlivy skrytých sil vnašich vztahových systémech. Mezilidské vztahy vytváří vztahové systémy, kde fungují určitá pravidla a zákony. Nejsilnějším takovým systémem je rodinný systém. Existuje úroveň pocitů každého jedince, která náleží předchozím generacím rodiny, včetně členů systému, které jsme nikdy nepotkali, kteří zemřeli, či byli z rodiny vyloučeni. Nevědomě přenášené emočních vztahy a vazby vnás pak působí jako živý obraz, který má na členy systému stálý vliv, někdy i velmi nebezpečný, ústící do chorob, nehod či náhlých úmrtí nebo opakovaných narušených vztahů a problémů. Konstelace traumatu integrují naší duši, léčí naše traumata, strachy, úzkosti, sexualitu, závislosti a připoutanosti, opakované problémové vzorce, narušené vnímání hodnot a iluze, ošetřují tragické události a ztráty, působení násilí vosobním životě či vrodinném systému. Konstelace Esencí jsou doteky a spojením snašimi zdroji života potřebnými pro osobní životní cestu a další vývoj. Pomocí konstelačních technik se můžeme podívat jinak na důležitá témata, aktuální v našem životě, jako jsou nemoci a zdraví (zdravotní konstelace) nebo také finance - peníze a majetkové problémy (finanční konstelace). Při práci lze využívat NLP - neuro-lingvistického programování, které pracuje se změnou omezujícíchprogramů a vzorců vnaši mysli, vědomým používáním jazyka a smyslů pro praktický život.

Pracuje se vbezpečném prostředí ve skupině 10-20 osob a je vhodné znát základní informace o své rodině (případně firmě), vč. různých neobvyklých událostí. Pro řešení vztahů vsystému postačuje přítomnost pouze jednoho zainteresovaného zástupce. Vrámci programu se počítá spřestávkou na oběd. Pitný režim a dobré vařené čaje zajištěny vceně. Je vhodné vzít sebou obuv na přezutí a případně i deku a polštář.

Program provází: Ing. Tomáš Půlpán - Shift Centrum , v rámci komplexního přístupu SiT Systému

Má více než 25-ti leté zkušenosti vsebepoznávacích a terapeutických procesech, osobním rozvoji a vmanagementu malých i velkých firem. Je absolventem Institutu rodinných konstelací ® u Bhagata J. Zeilhofera ve výcviku metody rodinných konstelací podle B. Hellingera, se kterou pracuje více než 10 let, dále je certifikován vNLP - neurolingvistickém programování, kraniosakrální terapii (CST), Bach Flower Therapy a v narativním managementu. Bohaté zkušenosti má voblasti meditace, muzikoterapie, relaxace a šamanismu i bojových umění. Věnuje se práci straumatem a hypnoterapii. Pracuje rovněž voblasti firemního poradenství, vzdělávání a koučování a vedení seberozvojových skupin.

cena : 700,- Kč / osobu

Přihlášení na program proveďte prosím zde:

T. Půlpán - tel: 737925701, mail: tom@shift-centrum.com nebo

Lenka Křivánková - tel.: 739 261 043, mail: info@shift-centrum.com

Pozn.: Pro uskutečnění programu je nutná účast min. 10 osob, limitován je ale rovněž celkový počet 20 účastníků.

 

Další info: www.shift-centrum.com

 

Termíny