Vedoucí zájezdu - rakvalifikační kurz

Volný čas

Kurz Vedoucí zájezdu je rekvalifikační kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod číslem jednacím 16 404/11-24/493. Kurz Vám může zaplatit Úřad práce.

Jedná se o kvalitní odborný kurz, který Vás připraví pro práci vedoucího zájezdu pro cestovní kanceláře. Vedoucí cestovní kanceláře organizuje průběh zájezdu dle pokynů a programu cestovní kanceláře, odpovídá za splnění programu, kontroluje služby, které jsou účastníkům v průběhu zájezdu poskytovány dodavateli služeb. Podílí se na řešení mimořádných situací přizájezdu, jako například pojistných událostí, reklamací služeb atd.

Práce vedoucího zájezdu je velmi pestrá a zajímavá.

 

Vyučuje se:

Technika služeb cestovního ruchu

Metodika práce vedoucího zájezdu

Psychologické aspekty v práci vedoucího zájezdu

Základy komunikace

Geografie cestovního ruchu

Celkem 80 vyučovacích hodin, z toho je 40 hodin prezenčního studia a 40 hodin distančního studia. (vyučovací hodina 45 minut)

 kurz pondělí + středa 17:00-20:20

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny