Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha SP1/2012 po+st

Volný čas, Turistika

Rekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchu rozšířený o region Praha. Vhodná kombinace obou kurzů jako příprava ke zkoušce "Průvodce cestovního ruchu" a "Průvodce pro region Praha".

Rozsah oprávnění: Zkouška Průvodce cestovního rucu platí pro všechny cestovní kanceláře v oblastech domácího cest.r uchu (doprovod našich turistů u nás) a zahraničního cest. ruchu, tzn. že můžete doprovázet naše turisty do zahraničí a  zahraniční turisty na území ČR.

Zkouškou Průvodce pro region Praha prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hl. města Prahy.

Více na www.tyrkys.cz

 edit DF 24.11.2011

Termíny