Spojený kurz Průvodce cestovního ruchu a region Praha SP10/2013

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Rekvalifikační kurz Průvodce cestovního ruchu rozšířený o region Praha. Vhodná kombinace obou kurzů jako příprava ke zkoušce "PK Průvodce cestovního ruchu" a "Průvodce pro region Praha".

Rozsah oprávnění: Zkouška Průvodce cestovního rucu platí pro všechny cestovní kanceláře v oblastech domácího cest.r uchu (doprovod našich turistů u nás) a zahraničního cest. ruchu, tzn. že můžete doprovázet naše turisty do zahraničí a  zahraniční turisty na území ČR.

Zkouškou Průvodce pro region Praha prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hl. města Prahy.

Termíny