Kurz Průvodce pro region Praha.4/2012 intenzivní

Volný čas, Turistika

Kurz Průvodce pro region Praha je odborný kurzem rozšiřujícím znalosti průvodce o možnost provádět na území hl. města Prahy (okružní jízdy Prahou a prohlídky Prahy). Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce pro region Praha. Osvědčením prokazuje absolvent cestovním kancelářím i turistům svou vysokou kvalifikaci průvodce.

 

Více na www.tyrkys.cz

 

edit DF 25.11.2011

Termíny