Kurz Průvodce pro region Praha 1/2012

Volný čas, Turistika

Kurz Průvodce pro region Praha je odborný kurzem rozšiřujícím znalosti průvodce o možnost provádět na území hl. města Prahy (okružní jízdy Prahou a prohlídky Prahy). Po úspěšném složení zkoušky získá absolvent osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce pro region Praha. Osvědčením prokazuje absolvent cestovním kancelářím i turistům svou vysokou kvalifikaci průvodce.

 kurz - pondělí a středa- obsahuje výuku teoretickou a 7 praktických vycházek

Více na www.tyrkys.cz

Edit DF 24.11.2011

Termíny