Bitva Budyně nad Ohří – Burgundské války 1474

Volný čas, Pro děti

Západní Evropa druhé poloviny 15. století - burgundský vévoda Karel Smělý, jeden znejmocnějších pánů Evropy, neváhá pozvednout zbraně proti komukoli, aby prosadil své vlastní zájmy. Dokázal se postavit francouzskému králi i císaři Svaté říše římské a jeho věhlas rostl. Když rozšiřoval své území až khranicím švýcarského Spříseženstva, tu Švýcaři poznali nebezpečí a vytáhli proti němu do boje. Tak mezi lety 1474-1477 vzešel krutý boj, jenž kronikáři nazvali Burgundskými válkami.

 

Píše se rok 1474 a schyluje se kválce mezi Burgundským vévodou Karlem Smělým a švýcarským Spříseženstvem. Množí se šarvátky a obě strany hledají spojence kde se dá - také vnejistém pohraničí Savojska. Sem Švýcaři vyslali bernského rychtáře Petermanna von Waberen a Burgunďané opata Pirre de Rolduc. I stalo se, že se vyslanci obou stran, provázení houfy ozbrojenců, potkali u pohraničního hrádku Cheverette, jehož pány, bratry Victora a Amadea, chtěli jedni i druzí získat na svou stranu...

Celodenní akce smezinárodní účastí, kdy po celou dobu hrají účinkující své role, vycházející zjejich příslušnosti kjednotlivým stranám a zjejich postavení. Návštěvník se tak setká se švýcarskými žoldnéři, burgundskými vojáky i statečnými obránci hradu. Jednotlivé drobné šarvátky mezi vojsky pak vyvrcholí dramatickým dobýváním hradeb nádherného vodního hradu Budyně nad Ohří v 15:00.

 

Na programu bude rovněž komentovaná prohlídka švýcarského tábora a ukázky zbraní i zbrojí, výcvik vojenské jednotky, ukázka táborového života včetně rekonstrukce polní kuchyně a středověkého stolování.

Nebude chybět dobová hudba, tanec, tržiště a občerstvení.

Vprůběhu akce bude kladen důraz na zapojení diváků do probíhajícího děje tak,aby měli po celou dobu pocit, že se nalézají vreálném prostředí .

Pro děti pak bude připravena dětská stezka splněním rozličných úkolů se vztahem khistorii, ceny nejúspěšnějším předá sám vrchní velitel švýcarských vojsk.

Divák si tedy kromě zážitku zbitvy samotné odnese i poučení a představu o životě vobdobí pozdního středověku.

 

 

Otevření areálu v10.00

Zahájení programu v11.00

Bitva v15.00

Uzavření areálu v18.00

 

Vstupné:

Dospělí 100,-, děti 50,-, rodinné 250,-

Termíny