DPH pro průvodce

Volný čas

Začínáte jako průvodce a potřebujete poradit :

- za jakých podmínek se stáváte jako průvodce CR pracující na živnostenský list plátcem DPH

- kde máte odvádět DPH ze svých služeb

- jak vystavit daňový doklad, jak je vykazovat vůči správci daně

Obsah semináře:

- DPH ve službách smezinárodním prvkem a její uplatňování

- obecná filozofie dle šesté směrnice a našeho zákona o dani zpřidané hodnoty

  • - Průvodce cestovního ruchu jako neplátce - přehled situací, kdy se takový neplátce povinně stává plátcem DPH - administrativa, registrace, vykazování daně Teritoriální vymezení DPH - tuzemsko, členské země EU a třetí země ve vazbě na průvodcovské služby Místo uskutečnění zdanitelného plnění - principy, jak ho určit aneb kde se bude odvádět daň Objednávka na průvodcovské služby a její obsah ve vazbě na správné odvedení DPH, označení objednatele - jeho DIČ, VIES
  • - Uplatňování DPH zprůvodcovských služeb poskytovaných vtuzemsku - kdo odvádí daň, výše daně, obsah daňového dokladu vystavovaného průvodcem, promítnutí do daňového přiznání
  • - Uplatňování DPH zprůvodcovských služeb vEU - kdo odvádí daň, výše daně a její výpočet, obsah daňového dokladu vystavovaného průvodcem, jazyk daňového dokladu, promítnutí do daňového přiznání, křížová kontrola prováděná ze strany kontrolních orgánů ze strany EU
  • - Uplatňování DPH zprůvodcovských služeb ve třetích zemích - kdo odvádí daň, výše daně a její výpočet, obsah daňového dokladu vystavovaného průvodcem, promítnutí do daňového přiznání
Účinkují

Ing. Vladimír Zdražil, specialista na problematiku mezinárodního obchodu a služeb smezinárodním prvkem

Termíny