Uplatňování DPH při realizaci cestovní služby jako balíčku služeb, provizní prodej

Volný čas

Seminář je určen zejména pro cestovní kanceláře,
cestovní agentury, hotely sincentivními programy, vzdělávací agentury kompletující více služeb. Zkrátka všem, kteří nabízí a realizují cestovní službu dle paragrafu 89
ZDPH. Na semináři bude věnována pozornost praktickým příkladům zpodnikání
vcestovním ruchu a uplatňování DPH ztakto kompletovaných služeb dle zvláštního
režimu včetně promítnutí do daňového přiznání. Ksemináři obdrží každý účastník
rozsáhlé teze.

Obsah semináře:

Obsah semináře:

 1.  
  • Zvláštní režim vcestovních službách dle paragrafu 89 Zákona o dani zpřidané hodnoty - základní postupy a principy
  • Vymezení cestovní služby a osoba zákazníka
  • Kompletace dílčích subdodávek a tvorba či absence zvláštního režimu dle ZDPH - praktické příklady
  • Přirážka jako základ pro uplatnění DPH zposkytnutých cestovních služeb - příklady na výpočet přirážky
  • Co patří do přirážky a co ne - vliv na uplatnění odpočtu DPH
  • Kalkulační přirážka a její použití - příklady
  • Datum uskutečnění zdanitelného plnění u cestovní služby
  • Místo plnění u cestovních služeb a promítnutí do přiznání kDPH
  • Jednotlivé subdodávky do cestovní služby a jejich rozbor - ubytování, stravování, přeprava osob, víza
  • Zálohy vcestovním ruchu, daňové doklady a jejich obsah
  • Osvobození přirážky od DPH
  • provizní prodej a uplatňování DPH z něho

 

Účinkují

: Ing. Vladimír Zdražil, specialista na problematiku mezinárodního obchodu a služeb smezinárodním prvkem

Termíny