Milý strýčku / Lieber Onkel / Querido tío

Divadlo, Volný čas

Komponované čteni z dopisů Benedikta Roezla, jeho příbuzných a přátel.

Dnes již téměř zapomenutý, ale ve své době evropsky uznávaný cestovatel a zahradník Benedikt Roezl (1824-1885) prožil v Pátku nad Ohří své mládí a získával zde první znalosti o rostlinách a jejich pěstění. Odtud se pak vydal nejprve na pouť po Evropě, aby v roce 1855 odplul na americký kontinent. Zde pak po dvacet let cestoval a sbíral rostliny a ty posílal do významných evropských zahrad a zahradnictví, což mu vyneslo slávu a uznání. Vždyť mnohé z nich Evropa do té doby neznala. A právě vzpomínky a korespondence z cest se stala základem komponovaného čtení přibližující nejen Benedikta Roezla, ale i jeho přátele a příbuzné současnému posluchači. Mnoho dodnes nepublikovaných textů přenese posluchače na americký kontinent a ukáže jak obtížné bylo cestovat v druhé polovině devatenáctého století americkou divočinou, či zažít v Mexiku zemětřesení.

Účinkují

Divadelní spolek Scéna Libochovice

Kontakty

www.ds-scena.cz

Termíny