Zažít Spojení se Životem

Volný čas


Tento workshop je rozdělen do dvou částí. První část nás ukotví v pocitu vděčnosti. Ve vděčnosti za zázrak života, ve vděčnosti za naše vlastní kvality a v odvaze milovat (planetu) Zemi bez pokusů o znecitlivění sebe sama. A ve víře v sebe samotného a zároveň v ostatní, protože to je základ, díky kterému můžeme dosáhnout čehokoliv.
V druhé části nás čeká rituál Mandala Pravdy. Vyjadřovat pocity hněvu, strachu, bezmoci, smutku nebo pocit viny nad tím, co se děje v našem světě, vede v dnešní době velmi často k marginalizaci, k tomu, že se ocitáme v menšině, neuznávaní, opovrhovaní a diskriminovaní na okraji dané společnosti. Mandala pravdy nabízí místo, kde je možné a kde je také slyšet hlasité vyjadřování těchto pocitů, jež jsou až příliš často tabu v našem společenském životě, a jejichž projevy působí jako kyslík potřebný k dýchání. Pravda dává život a umožňuje nám procítit naši základní vzájemnou provázanost v celistvosti Života.


Šance pro každého z nás


Mnoho lidí na celém světě se zajímá o životní filosofii nazývanou Hlubinná ekologie, jejímž hlavním znakem je princip neoddělenosti člověka od ekosystému Země, všech živých bytostí a jejich prostředí. Tváří v tvář současnému stavu životního prostředí naší planety se zapojují do procesu takzvaného „Velkého obratu", a to jak z hlediska svých vlastních životů, tak i z hlediska globálního.
Dne 7. července ve čtvrtek přivítáme V Prostoru 42 Claire Caré, známou představitelku hnutí Hlubinné ekologie v praxi.
Claire Carré se narodila v Southamptonu ve Velké Británii v roce 1964. Hlubinnou ekologií se zabývá intenzivně od roku 1989 a semináře na toto téma vedla v Anglii již v roce 1994. Je jedním ze zakládajících členů první výzkumné skupiny ve Velké Británii - Institutu pro Hlubinnou ekologii. S Ph.D Joannou Macy z USA dlouhodobě spolupracuje a pravidelně se účastní jejích aktivit. Současným domovem Claire Caré je Francie, kde je mimo jiné profesionální učitelkou pohybu a tělesného uvědomění v Paříži na VIII. Univerzitě a smyslem její práce je prozkoumat fyzické a smyslové zkušenosti, aby došlo k základnímu propojení v systému mysl-tělo-země. Semináře, přednášky a workshopy Hlubinné ekologie s názvem „Roseaux Dansants" pořádá ve Velké Británii, Francii, Belgii a Švýcarsku.
Filozofie Hlubinné (Duchovní) ekologie v praxi v současnosti podstatně ovlivňuje mnoho ekologických organizací na celém světě. Claire Carré, přední světová představitelka tohoto významného duchovního hnutí dnešní doby, pro kterou je zároveň příznačně charakteristická lidská skromnost a pokora, se na letošním letním festivalu Miluj svůj život představí ve třech samostatných tříhodinových programech. Nenechte si ujít šanci navštívit některý z těchto programů, nejen proto, že se v nich setkáte se skutečně funkčními profesionálními postupy, ale hlavně proto, že se dozvíte více o tom, jak se osobně zapojit do hnutí Hlubinné ekologiie v praxi přímo od její přední představitelky. Protože tím vy sami podpoříte principy života na Zemi. A protože tím také posílíte vlastní vazby spojující vás se spokojeným životem a upevníte se v jistotě, co je vaše skutečná volba pro tento život.

Datum a čas: 7. 7. 2011 (18:00 - 21:00)
Místo: Prostor 42 Gorazdova 1, Palackého náměstí Praha
Cena: 50 Kč
Lektor: Claire Carré - USA, Francie

Účinkují

Lektor: Claire Carré - USA, Francie

Termíny