60. výročí založení Střední školy energetické a stavební Chomutov

Volný čas

- v objektu školy Na Průhoně 4800
- bohatý doprovodný program pro celou rodinu
- hasičská soutěž v požárním útoku
- vystoupení StarDance
- X-left to Die
- OKLEP - bubenická skupina
- skákací hrad, soutěže, ukázky hasičů, vystoupení
- zajištěno občerstvení
- večer opékání ěpekáčků

Kontakty

www.ssescv.cz

Termíny