Ekofestival 2011

Volný čas, Pro děti

Týdenní festival na téma: Myslím ekologicky, to je v souladu s přírodou a s sebou samým.

Každý den v odpoledních hodinách jsou připravena zajímavá setkání zaměřená k činnostem vycházejících ze zdravého přístupu k životu a 5 večerních přednášek, které vyvrcholí víkendovou tvůrčí dílnou.

Setkání jsou koncipována jak pro dospělé, tak i pro děti všeho věku

 

 

Účinkují

uvedeni na webu Ekofestivalu

Termíny