Seznamte se s Tarotem

Volný čas

Na setkání si ve skupině max. 10 účastníků přiblížíme mystérium Tarotu, ukážeme si, na co všechno umí karty odpovědět, sčím nám mohou pomoci, co znamená jejich symbolika a jak sTarotem souvisí čtyři živly - oheň, voda, vzduch a země. Popovídáme si o karetních rituálech, pravidlech výkladů, o kartářské etice a o různých způsobech výkladů karet. Také si povyprávíme o Bláznově cestě skrze 21 archetypů velkých arkán. Součástí setkání bude rovněž malá ochutnávka tarotových výkladů - každý účastník může kartám položit jednu otázku a provedeme společný skupinový výklad.

Jestliže Vás hrátky s Tarotem zaujmou a dostanete-li chuť svůj pohled do tohoto mystéria prohloubit, můžete pokračovat v tarotové večerní škole, která začne vzáří 2011 vProstoru 42. Náplní základního kurzu, který se skládá zšesti tříhodinových večerních lekcí, bude uchopení malých arkán coby nástroje kuvědomění si příčin dějů vnašem životě, seznámení se sfigurálními kartami a nakonec přiblížení archetypů velkých arkán. Vkaždé lekci budeme procvičovat samotné výklady skartami, se kterými jsme se již seznámili. Cílem tohoto kurzu je především navázat spojení se svým vnitřním vedením (začít více používat intuici neboli naučit se uznávat svou nejvyšší vnitřní autoritu), dostat se hravým způsobem a formou posloupnosti a příběhů k významům jednotlivých karet a umět je poté spojit ve smysluplné poselství. Naučit se pomocí výkladů poradit si se svými životními situacemi, proniknout pod povrch vztahů a vneposlední řadě umět si tvořit svůj život podle svých představ. Vydat se na dobrodružnou cestu sebepoznání do svého podvědomí a uvidět sebe sama skrze Vesmír. A toto všechno případně předávat formou tarotového poradenství dál.

Datum a čas: 26. 7. 2011 (19:00 - 21:00)

Účinkují

 

Jmenuji se Helena Kuželová, bydlím v Čechticích u Vlašimi a sluneční znamení mám v raku. V roce 2002 jsem absolvovala tarotový seminář, který od základů změnil (a dovolím si tvrdit, že i zachránil) můj život.

 

Tarot mne okouzlil, uchvátil, dostal a od té doby cítím potřebu šířit krásu tohoto mystéria dál.

 

Tarot jsou pro mne hluboké, nikdy a nikde nekončící vody moudrosti, do nichž lze pronikat po celý život, Tarot je pro mne velkým a nekonečným dobrodružstvím. Tarotovou školu provozuji od roku 2007 a své poznatky získávám převážnou většinou samostudiem a životními zkušenostmi.

 

Termíny