Systemické konstelace

Volný čas

Chcete získat porozumění mezilidským vztahům a poznat více sami sebe? Můžeme se dotknout vlastního nitra, uvolnit svou osobní sílu a žít svobodnější, plnější a vědomější život.

Chcete něco změnit a stále to nejde? Máte pocit, že přešlapujete na místě? Máte potřebu se pohnout z místa a posunout vpřed? Možná jste nevědomě zapleteni a uvězněni ve vztazích vašeho rodinného systému.

Dostáváte se do stále obdobných situací, problémů a konfliktů? Můžeme odhalit skryté podvědomé vlivy našich problémů a získat nový pohled na ně.

Lepí se na vás smůla, finanční těžkosti, nemoci či úrazy? Máte strach, nechtěné myšlenky či neadekvátní reakce? Mnoho našich pocitů a potíží nepatří nám, ale pochází zpředchozích generací rodinného systému.

Cítíte se zraněni, podvedeni či okradeni a nebo jste sami ublížili a cítíte vinu? Během života není možné nezraňovat lidi, nezraňovat své blízké a tak nenarušovat vztahy vsystému, ale lze přijmout danou skutečnost, svou bolest a vlastní odpovědnost.

Nemůžete nalézt klid, spokojenost a štěstí? Hledáte svoji motivaci či cíle? Získejme kontakt se svými pocity, motivy a potřebami, protože nevědomé emoční vazby mají zásadní vliv na naší současnou seberealizaci, pro nalezení svého místa v životě.

 

Proces systemických konstelací je jedinečnou sebepoznávací prožitkovou metodou - hrou, která odhaluje vlivy skrytých sil vnašich rodinných či firemních vztahových systémech. Mezilidské vztahy vytváří vztahové systémy, kde fungují určitá pravidla a zákony, určité zvyky a řády. Nejsilnějším takovým systémem je rodinný systém. Existuje úroveň pocitů, která nepramení z osobního života konkrétního jedince, ale z předchozích generací rodiny, včetně těch členů systému, které dotyčný jedinec nikdy nepotkal, kteří zemřeli, či byli z rodiny vyloučeni. Nevědomě přenášené emočních vztahy a vazby vnás pak působí jako živý obraz, který má na jednotlivé členy systému stálý vliv, a to někdy i velmi nebezpečný vliv ústící do chorob, nehod či náhlých úmrtí. Strukturní konstelace jsou aplikací systemických konstelací na strukturu naší osobnosti, kdy se můžeme podívat trochu jinak na pro nás důležitá témata, aktuální v našem životě, jako jsou naše strachy a úzkosti, sexualita, životní cíle, ideály a motivy, omezující přesvědčení, závislosti, problémy, nemoci, naše vlastnosti, vztah k penězům... Meditační a dechové techniky ve skupině otevírají a uzdravují naše nitro.

Pracuje se vbezpečném prostředí ve skupině cca 10-20 osob a je vhodné znát základní informace o své rodině (případně firmě), vč. různých neobvyklých událostí. Pro řešení vztahů vsystému postačuje přítomnost pouze jednoho zainteresovaného zástupce. Vrámci programu se počítá spřestávkou na oběd. Pitný režim zajištěn vceně. Je vhodné vzít sebou obuv na přezutí a případně i deku a polštář.

Cena 800,--

Doba trvání 9:00 - 19:00

Přihlášení na program proveďte prosím u pí. Veselské ( 731402 482, veselska@charitausti.cz), nebo pí. Křivánkové ( 739261 043, lenka.kriv@email.cz, info@shift-centrum.com ) . Pozn.: Pro uskutečnění programu je nutná účast min. 10 osob, limitován je celkový počet 20 účastníků.

Bližší informace o metodě systemických konstelací naleznete na adrese: www.shift-centrum.com

 

 

Termíny