Velehrad v dějinách

Výstava

Velehrad vdějinách

Vsouvislosti srekonstrukcí objektu bývalé sýpky a konírny na Velehradě a její proměnou na Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje byla připravena vjejím interiéru i menší archeologická výstava. Nese název „Velehrad vdějinách" a byla připravena ve spolupráci Slováckého muzea vUherském Hradišti a společnosti Archaia Olomouc o. p. s. Výstava představuje na základě starších i právě probíhajících archeologických výzkumů vývoj Velehradu a jeho nejbližšího okolí od Velké Moravy přes založení cisterciáckého kláštera až do počátku 16. století. Expozice je doplněna i fotografiemi zarcheologických výzkumů i vybraných archeologických nálezů.


 

Termíny