Vernisáž "Green"

Výstava

Příroda je námětem k tvorbě umělců již od pradávna. Mnoho generací čelí přírodě, maluje jí, zbožňuje ji a ve jménu „zlepšení“ ji přejíždějí buldozery. S nástupem klimatických změn a masivního globálního znečišťování životního prostředí, které ohrožuje veškeré životy na zemi, vzali umělci přímější přístup k vizuálnímu zapojení země. Každý z umělců na této výstavě představuje skrze instalace, performance, sochy, fotografie a videa svou vizi zeleného světa a lidského soužití s Matkou Přírodou.

Účinkují

vystavující: Kristýna and Marek Milde, Norman Locks, Paul Hempstead, Miloš Šejn

Termíny