LETNÍ KÁNOISTICKÉ SJEZDY

Sport

sjezdy (podle zvláštního rozpisu – z Podhradí do 29.7. pak 30.-31.7. Kružberka ) –jen k Žimrovickému jezu

mikroregion Moravice a Spolek vodáků Campanula

Termíny