Věra Janoušková

Výstava

Věra Janoušková - Intuice a řád

17. 6. - 14. 8. 2011

Otevření Muzea Věry a Vladimíra Janouškových, k němuž dojde v bývalém pražském ateliéru obou umělců na podzim tohoto roku, předchází výstava Věry Janouškové v Museu Kampa. Na ní jsou k vidění pozoruhodné soubory koláží a osinkocementové a svařované sochy. Věra Janoušková je sice známá hlavně jako sochařka, ale rovnocennou součástí jejího díla jsou koláže, kterých vytvořila stovky. První z nich jsou textilní, sešívané z ústřižků látek. Pozdější pak vznikaly klasickým způsobem z papírů. Objevují se na nich obdobné náměty jako v sochách a objektech. V různých podobách a variantách na nich umělkyně ztvárňovala hlavy, figury či symboly, někdy však směřovala i k čisté abstrakci. Koláže vytvářela za použití nejrůznějších materiálů (barevné a propalované papíry, strhávané vrstvy z plakátových ploch, motivy vystřižené z časopisů, střihy, průsvitné hedvábné papíry). Většinou jsou koláže dotvářené a oživené kresbou tužkou, perem nebo fixy. Nadace Věry a Vladimíra Janouškových se stará o poměrně rozsáhlé sbírky, k nimž patří rozsáhlá kolekce koláží nejrůznějšího typu od raného období až po série vznikající takřka až do autorčiny smrti. Patří jí i řada soch a objektů od raného až po pozdní období.

Jiří Machalický, kurátor Musea Kampa

 

Účinkují

Věra Janoušková

Termíny