Z jednoho hnízda

Výstava

Božena Augustínová (1939-2005), malířka, grafička a ilustrátorka, rodačka zTopolné a absolventka uherskohradišťské SUPŠ, žila od roku 1958 na Slovensku, ale stále ctila své moravské kořeny a udržovala přátelské kontakty. Stejně tak převzali vřelý vztah kMoravě i její dva synové - Andrej (*1964) a Martin (*1968), kteří se také věnují výtvarnému umění. Společná výstava všech tří je po mnoha letech dalším znávratů do prostředí, vněmž stále uznávají rodové vazby a opatrují láskyplné vzpomínky.

 

Termíny