ART BRUT Anatomia Metamorphosis

Výstava, Volný čas, Pro děti

Anna Zemánková / Luboš Plný / František Dymáček

Výstava, kterou Muzeum Montanelli připravilo ve spolupráci s o.s. ABCD, představí tvorbu dvou dnes již světoznámých autorů – Anny Zemánkové (1908 – 1986) a Luboše Plného (*1961) ve společnosti nově objeveného tvůrce Františka Dymáčka (1929 – 2003).

Na první pohled zcela odlišná díla vyjevují pozoruhodné podobnosti. Umělecké projekty všech tří autorů spojovala táž utkvělá myšlenka: každý z nich zcela svébytným způsobem reflektoval svoji tělesnost a podroboval ji četným anatomickým metamorfózám. Plného průřezy lidským tělem, Zemánkové mimozemská květenství a Dymáčkovy labyrinty arabesek ve vzájemné konfrontaci odhalují skrytý aspekt vycházející z fyziologických procesů. 

Anna Zemánková / Luboš Plný / František Dymáček

The exhibition, which has been prepared by the Montanelli Museum in association with the ABCD association, presents the creative output of two now world-renowned authors – Anna Zemánková (1908 – 1986) and Luboš Plný (*1961) in the company of the newly discovered artist František Dymáček (1929 – 2003).  At first sight these wholly dissimilar works show a remarkable similiarity. The artistic projects of all three authors contain the same fixed idea:  each of them in their completely original way reflected on their corporeality and submitted it to numerous anatomical metamorphoses.  Plný‘s cross-sections of the human body, Zemánková‘s alien inflorescence and Dymáček‘s labyrinthine arabesques in mutual confrontation reveal the hidden aspect emanating from the physiological processes.  

 

 

Účinkují

Anna Zemánková / Luboš Plný / František Dymáček

Termíny