Svatoanenské zahradní slavnosti

Volný čas, Hudba, Pro děti

Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér - 10.ročník, se konají v areálu Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové. Po celé odpoledne je připraven bohatý kulturní program pro celou rodinu. Na nádvoří Domova je pro děti připraven např. kouzelník, pohádka Popelka od Evy Hruškové, dále potom skákací hrad, trampolína, poníci, malování na obličej atd. V parku vystoupí např. skupina Ready Kirken, Michal Šeps, Irish Dew. V kostele bude hrát skupina SoliDeo, prof. Václav Uhlíř na varhany a unikátní zvonkohru atd. Po celé odpoledne bude probíhat jarmark chráněných dílen a lidových řemesel.

Účinkují

pro děti: Kouzelník Mistr Carlo (Karel Kašpar), Eva Hrušková, Kamil Koula, dětský folklórní soubor Barunka

pro dospělé: Ready Kirken, Bezefšeho, Irish Dew, Michal Šeps, SoliDeo, prof. Václav Uhlíř

Další dokumenty k akci

  
Termíny