Seminář rodinných konstelací

Volný čas

 

Rodinné konstelace,

konstelace traumatu, firemní a finanční konstelace, zdravotní konstelace, konstelace narkóz a porodních traumat, NLP.

Vztahové systémy a nevědomé emoční obrazy vnašem nitru, skryté souvislosti a strategie, vnitřní dynamika vztahů. Integrace a doteky duše. Zdroje a motivace.

21.5.2011 * 18.6.2011 * 30.7.2011

9:00 hod - 19:00 hod

VShift-centru na SPŠ vČeské Lípě, ul. Havlíčkova 426

(přes město kolem KD Crystal na Děčín a na kruhovém objezdu před budovou soudu doprava kmuzeu, kde se zahne doleva a jede asi 50m kSPŠ, parkování vulicích kolem)

 

Chcete získat porozumění mezilidským vztahům a poznat více sami sebe?

Můžeme se dotknout vlastního nitra, uvolnit svou osobní sílu a žít svobodnější, plnější a vědomější život.

 

Chcete něco změnit a stále to nejde? Máte pocit, že přešlapujete na místě? Máte potřebu se pohnout zmísta a posunout vpřed? Možná jste nevědomě zapleteni a uvězněni ve vztazích a traumatech rodinného systému.

 

Dostáváte se do stále obdobných situací, problémů a konfliktů? Můžeme odhalit skryté podvědomé vlivy našich problémů a získat nový pohled na ně. Můžeme integrovat a léčit duševní traumata a jejich následky.

 

Lepí se na vás smůla, finanční těžkosti, nemoci či úrazy? Máte strach, nechtěné myšlenky či neadekvátní reakce? Mnoho našich pocitů a potíží nepatří nám, ale pochází zpředchozích generací rodiny.

 

Cítíte se zraněni, podvedeni či okradeni a nebo jste sami ublížili a cítíte vinu? Nemůžete nalézt klid,

spokojenost a štěstí? Hledáte svoji motivaci či cíle? Potřebujete léčit zranění a bolest či nést vlastní

odpovědnost. Získejme kontakt se svými pocity, motivy a potřebami, protože nevědomé emoční vazby mají

zásadní vliv na naší současnou seberealizaci, pro nalezení svého místa v životě.

.

 

Proces systemických konstelací je jedinečnou sebepoznávací prožitkovou metodou - hrou, která odhaluje vlivy skrytých sil vnašich vztahových systémech. Mezilidské vztahy vytváří vztahové systémy, kde fungují určitá pravidla a zákony. Nejsilnějším takovým systémem je rodinný systém. Existuje úroveň pocitů každého jedince, která náleží předchozím generacím rodiny, včetně členů systému, které jsme nikdy nepotkali, kteří zemřeli, či byli z rodiny vyloučeni. Nevědomě přenášené emočních vztahy a vazby vnás pak působí jako živý obraz, který má na členy systému stálý vliv, někdy i velmi nebezpečný, ústící do chorob, nehod či náhlých úmrtí nebo opakovaných narušených vztahů a problémů. Konstelace traumatu integrují naší duši, léčí naše strachy, úzkosti, sexualitu, závislosti a připoutanosti, opakované problémové vzorce, narušené vnímání hodnot a iluze, ošetřují tragické události a ztráty, působení násilí vosobním životě či vrodinném systému. Konstelace Esencí jsou doteky a spojením snašimi zdroji života potřebnými pro osobní životní cestu a další vývoj. Pomocí konstelačních technik se můžeme podívat jinak na důležitá témata, aktuální v našem životě, jako jsou nemoci a zdraví nebo také peníze a majetkové problémy. NLP - neuro-lingvistické programování pracuje se změnou omezujícíchprogramů a vzorců vnaši mysli, vědomým používáním jazyka a smyslů pro praktický život.

Pracuje se vbezpečném prostředí ve skupině 10-20 osob a je vhodné znát základní informace o své rodině (případně firmě), vč. různých neobvyklých událostí. Pro řešení vztahů vsystému postačuje přítomnost pouze jednoho zainteresovaného zástupce. Vrámci programu se počítá spřestávkou na oběd. Pitný režim a dobré vařené čaje zajištěny vceně. Je vhodné vzít sebou obuv na přezutí a případně i deku a polštář.

Program provází: Ing. Tomáš Půlpán - Shift Centrum


Má cca 25-ti leté zkušenosti vsebepoznávacích a terapeutických procesech, osobním rozvoji a vmanagementu malých i velkých firem. Je absolventem Institutu rodinných konstelací ® u Bhagata J. Zeilhofera ve výcviku metody rodinných konstelací podle B. Hellingera, se kterou pracuje již 10 let, dále je certifikován vNLP - neurolingvistickém programování, kraniosakrální terapii (CST), Bach Flower Therapy a v narativním managementu. Bohaté zkušenosti má voblasti meditace, muzikoterapie, relaxace a šamanismu i bojových umění. Věnuje se práci straumatem a hypnoterapii. Pracuje rovněž voblasti firemního poradenství, vzdělávání a koučování a vedení seberozvojových skupin.

 

cena : 700,- Kč / osobu

 

Přihlášení na program proveďte prosím u Ing. Půlpána na tel: 737925701 nebo na adr. tomas.pulpan@tiscali.cz

nebo u Lenky Křivánkové na mailu info@shift-centrum.com, lenka.kriv@email.cz

Pozn.: Pro uskutečnění programu je nutná účast min. 10 osob, limitován je ale rovněž celkový počet 20 účastníků.

Bližší informace o metodě systemických konstelací naleznete na adrese: www.shift-centrum.com

 

Termíny