ROŽMBERSKÁ MUZEJNÍ NOC

Výstava, Divadlo, Volný čas

Zahájení v kapitulní síni ve 20:00 hodin:
- úvodní slovo
- scénické ztvárnění historické události - Bavor předává část hradu Johanitům
Volný program v expozicích muzea a černé kuchyni:
- Ukázky zbroje, vybavení a výstroje 13. - 17. století
- Ukázky psaní inkoustem a pečetění listin
- Čtení výňatků zlistin vztahujících se k historii hradu a Rožmberkům svýkladem
- Výhled na noční Strakonice z věže Rumpál
- Ochutnávka tradičního pokrmu

Účinkují

skupinay historického šermu Markýz a Vendetta 

Termíny