Diplomky Fakulty umění

Výstava

Výstava diplomových prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity představí reprezentativní formou výsledky jejich studia vmagisterském studijním programu. Poukáže jak na oborové možnosti a diferenciace, tak na individuální přístupy diplomantů k obecně chápaným estetickým či filozofickým tématům.

„Prezentace ve veřejné instituci je důležitá nejen pro samotné absolventy, ale i pro náhled určitých tendencí a přiblížení výukových modelů na Fakultě umění Ostravské univerzity, říká František Kowolowski, kurátor výstavy, a doplňuje „Výstava by zároveň měla poukázat na opodstatnění a porozumění intenci díla začínajících umělců a jejich nárok na reflexi realizovaných artefaktů vgalerijním prostředí. Jedná se o první krok na cestě k profesionalizaci jejich umělecké dráhy."

Účinkují

studenti Fakulty umění

Kontakty

www.gvuo.cz

Termíny