Motor and Art

Výstava

Výstava Motor & Art je zaměřena na umělecká díla smotoristickou tematikou od počátku 20. století do konce 50. let. Představeno bude na 50 exponátů - obrazy, grafiky, plastiky smotoristickou tematikou, plakátová tvorba, smaltované cedule, výdejní benzinové stojany, plechovky od oleje či prospekty od osobních automobilů a motocyklů. Expozice bude netradiční galerijní exhibicí, neboť bude doplněna dalšími dobovými reáliemi. Součástí se například stane i automobil - AERO 500 zroku 1931 - a několik motocyklů zprůřezu let 1902-1960, které charakteristicky dotvoří dobový kontext.

„Za největší exkluzivitu této výstavy považuji unikátní motocykl Laurin & Klement zroku 1902," dodává Jan Kudrna, kurátor výstavy.

Výstavní projekt tak chce upozornit na dnes už opomíjenou funkci motorových vozidel a jejich přesah do sféry výtvarné. Základním kritériem výběru uměleckých děl pro tuto výstavu byl motiv motorismu. Automobily a motocykly se napočátku minulého století staly zcela jedinečným fenoménem, který vněkterých případech překročil hranice „pouhé" techniky. Řada umělců dokázala nový element ve společnosti uchopit a zpracovat. Expozice tak představí umělecká díla např. Kamila Lhotáka, Viléma Kreibicha, Otokara Švece, Antonína Procházky, Josefa Váchala, Zdeňka Buriana či Bedřicha Stefana.

Účinkují

Kamil Lhoták, Antonín Procházka, Otokar Švec, Bedřich Stefan, Zdeněk burian, Josef Váchal, Vilém Kreibich... 

Kontakty

www.gvuo.cz

Termíny