10. 6. 2011 Přednáška Zatmění Měsíce - Od apokalipsy k úžasu

Volný čas

Vpátek 10. června od 19 hodin zve Hvězdárna barona Artura Krause a Astronomická společnost Pardubice širokou veřejnost na poslední přednášku před letními prázdninami. Pozvání tentokrát přijal Petr Horálek, pracovník Astronomického ústavu v Ondřejově a člen Astronomické společnosti Pardubice, který bude vyprávět na téma „Zatmění Měsíce - od apokalypsy kúžasu ."Téma ani datum přednášky není náhodné - hned další týden nastane nad velkým územím Země včetně střední Evropy velice očekávané úplné zatmění Měsíce.„Měsíc patří spolu se Sluncem k těm nbeským objektům, které nejvíce ovlivňují náš každodenní život," uvádí svou přednášku Horálek. „Bylo tomu tak již od nepaměti lidstva, a proto jakýkoliv zásah do cyklu, který je spjat s pohybem našeho nejbližšího kosmického souseda, znamenal nezvyklé vzrušení. Právě zatmění Měsíce je patrně tím nejvýraznějším úkazem zdánlivě se vymykajícím zažitému koloběhu, a tak není divu, že se ho lidé obávali a brali jako strašlivé nebeské znamení. Kvůli čemu přesně ale měsíční zatmění evokovalo v lidech strach? Proč úplňkový Měsíc při zatmění zcela nezmizí z oblohy?

Účinkují

Petr Horálek, pracovník Astronomického ústavu AV v Ondřejově

Termíny