Galerie Ratolest cestuje galerijní tramvají

Výstava

V červnu bude ulicemi Brna projíždět charitativní galerijní tramvaj Galerie Ratolest, která představí díla současné generace mladých umělců. Galerie Ratolest je projektem neziskové organizace Ratolest Brno a její snahou je podporovat začínající talentované tvůrce a zároveň pomáhat dětem a mladým lidem, kteří se ocitli vnepříznivé životní situaci. Galerijní tramvaj, která je výstavním prostorem Dopravního podniku města Brna, můžete zastihnout na většině běžných tramvajových linek.

Téma výstavy se nese vduchu teorie motýlího efektu, která je založena na myšlence, že i jedno mávnutí motýlích křídel může způsobit vichřici na druhé straně zeměkoule. Stejně tak může i malá pomoc změnit život ohroženého dítěte. Právě pomoc sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám sdětmi je také hlavním posláním organizace Ratolest Brno. Všechna díla mladých umělců jsou prodejní a jejich koupí podpoříte nejen konkrétního umělce, ale současně také klienty sociálních programů organizace. Aktuální nabídku děl galerie najdete na stránkách www.galerieratolest.cz.


Galerie Ratolest

Galerie Ratolest vznikla vroce 2008 jako umělecko-charitativní projekt občanského sdružení Ratolest Brno. Vsoučasné době sdružuje více jak třicítku mladých umělců, kterým pomáhá propagací jejich jména a tvorby. Spolupracuje však také se zavedenými autory, kteří se rozhodli podpořit dobročinnou myšlenku projektu. Garanty galerie jsou malířka a ilustrátorka Věra Tataro a Krištof Kintera.

Partnery výstavy jsou Dopravní podnik města Brna a velkoplošná tiskárna Cat Cut s.r.o.

 

Termíny