Taneční rozloučení s Rožmberky v Táboře

Výstava, Volný čas, Pro děti

V neděli 12. června se v gotickém sále Staré táborské radnice rozloučíme s výstavou Soběslav – město pětilisté růže. Nenechte si ujít vystoupení táborské skupiny dobových tanců Kancioneta, která od 14:00 do 17:00 nejen zatančí renesanční tance z doby posledních Rožmberků, ale také ledacos z tanečních figur naučí přítomné publikum!

Součástí programu Zatanči si s Rožmberky je i poslední možnost projít si výstavu, než se z Tábora přestěhuje do Rožmberského domu v Soběslavi, v doprovodu jejího kurátora Mgr. Petra Šťovíčka.

Pro děti budou celé odpoledne připraveny hry a úkoly s rožmberskou tématikou a v 16:00 slavnostně oznámíme výherce soutěží Kdo s koho? Rožmberkové, nebo husité? Výherci již byli vyrozuměni a doufáme, že se jim podaří do Tábora přijet. Čeká je totiž nejen převzetí krásných cen, které v rámci rožmberského programu připravili zaměstnanci chráněné dílny Rolnička, ale také speciální prohlídka jak výstavy Soběslav - město pětilisté růže, tak do nově otevřené expozice Husité

Husitské muzeum obdrželo řadu velice kvalitních prací. Účastníci fotografovali rožmberské růže rozseté po jižních Čechách nebo se pustili do výtvarného ztvárnění obléhání husitského Tábora vojskem Oldřicha II. z Rožmberka. Mile nás překvapilo, že se našlo i dost odvážlivců, kteří se pustili do literární soutěže: Můj oblíbený Rožmberk. Děti pojaly tuto výzvu jako dialog s Petrem Vokem, nejznámějším a posledním Rožmberkem, od jehož úmrtí uplyne letos 400 let. Některé dokonce načetly i historické prameny, ze kterých čerpají profesionální historikové. Kvůli napsání této práce navštívily výstavu Soběslav - město pětilisté růže, nebo objekty, které jsou spjaté s osudy rožmberského rodu, jako Bechyni, Třeboň či Rožmberk. Musíme vyzdvihnout velice dobré historické znalosti žáků, kteří se do soutěže zapojili, a také úsilí jejich učitelů, kteří děti k této literárněhistorické soutěži motivovali.

Přijměte poslední pozvání Husitského muzea naposledy v Táboře Rožmberky!

 

Účinkují

Skupina dobových tanců Kancioneta

Termíny