Z Braníka do Tróje (v sobotu po vodě, v neděli na kole)

Volný čas, Sport, Turistika

4. ročník zajímavé, turisticky i divácky velmi přitažlivé akce, která je pro letošek součástí
projektu EURORANDO 2011 - Voda ze střechy Evropy. Účastníkům obou akcí se naskytne množství
nevšedních pohledů a zajímavostí hl. m. Prahy. Na setkání jak s vodáky, tak i cykloturisty se těší
pořadatelé z Klubu českých turistů Praha a partner OZP.
Sobota 11. června 2011
Průjezd flotily kanoí Prahou v délce 15 km. Účastnit se mohou pouze pokročilí vodáci - plavci. Účast je možná
pouze na lodích s příslušenstvím od pořadatele, tj. KČT (loď, pádla, vesty, barely).
Neděle 12. června 2011
Účast na cyklovyjížďce není podmíněna předchozí účastí na sobotním splutí Vltavy. Připraveny jsou tři trasy od 15 do
40 km různými směry k Vltavě a ke Žlutým lázním s možností pokračovat podél Vltavy do centra a
dále až do Tróje.

Termíny