Výstava „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží“ zahájena

Výstava

Proměny území kolem Masarykova nádraží očima sedmi architektů

Vbudově Fakulty architektury vpražských Dejvicích byla zahájena výstava architektonických studií snázvem „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží." Společnost Masaryk Station Development zde vystavuje nápady sedmi architektonických studií, jak proměnit nevyužitý prostor kolem Masarykova nádraží vnové pulsující městské centrum.

 

„S ohledem na rozsah a význam tohoto území jsme se již vroce 2009 rozhodli oslovit vybrané osobnosti kulturního, architektonického a podnikatelského prostředí se žádostí ospolupráci při hledání neotřelého a nadčasového nápadu na způsob využití tohoto území," říká Tomáš Kadeřábek, ředitel projektu, Masaryk Station Development a.s. (MSD). Společnost proměny tohoto prostoru diskutovala u Kulatého stolu shistoriky, politiky iarchitekty a vloňském roce vznikla publikace studií nazvaná „Inspirace". Letošní výstava „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží" je výsledkem práce sedmi prestižních architektonických studií a představujeme na ní sedm zcela rozdílných pojetí tohoto prostoru. „Cílem bylo nalézt neotřelé myšlenky a nápady pro budoucí developerský projekt", dodává Tomáš Kadeřábek. Výstava je otevřená veřejnosti do konce června a její součástí jsou také tzv. „Autorská čtení", na kterých jednotlivá architektonická studia představí své návrhy.

 

Výstava „Budoucnost území kolem Masarykova nádraží" je kvidění v aulenové budovy Fakulty architektury, Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice, každý pracovní den od 9 do 19 hod a potrvá od 31. května do 30. června 2011. „Autorská čtení" se konají 1. a 2. 6. 2011 vždy od 15 hod na tomtéž místě. Vstupné na výstavu i „Autorská čtení" je zdarma.

Více informací o projektu:

Masarykovo nádraží je nejstarším pražským železničním nádražím. Jeho vznik se datuje již do roku 1845, kdy zde byl zahájen provoz pro veřejnost mezi Prahou a Vídní. Již zpočátku jezdily dva vlaky denně, dnešní kapacita nádraží je 320 převážně regionálních vlaků za 24 hod. Prostor dnešního Masarykova nádraží a přilehlých pozemků je jedním z největších dopravních uzlů v hlavním městě, který propojuje příměstskou železniční dopravu, metro a ostatní složky MHD. Vlastní budovy a prostory nádraží jsou ve většině již za svou životností a jejich přestavba právě probíhá. S vědomím, že nejen obnova nádraží, ale i přeměna přilehlých ploch jsou nezbytné, vyhlásily v roce 2002 České dráhy, a.s. (ČD) výběrové řízení na strategického partnera, který by společně s Českými dráhami území investičně připravil a vhodně zastavěl. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Masaryk Station Investment, a.s. (MSI), jejímiž akcionáři byly společnosti ING Real Estate Development CR s.r.o., Sudop Group a.s. a Morávka Centrum a.s. MSI založila se společností ČD společný podnik Masaryk Station Development, který je za celkovou revitalizaci a rekonstrukci území zodpovědný. Vroce 2010 došlo ke změně akcionářské struktury MSI a současnými akcionáři jsou Sudop Group a.s. a Morávka Centrum a.s. Společnost Masaryk Station Development, a.s. (MSD) je tedy společný podnik Českých drah, a.s. a skupiny investorů. Vsoučasné době realizuje rekonstrukci Masarykova nádraží a zároveň připravuje celkovou revitalizaci přilehlého, dnes již pro železniční funkci nevyužívaného území.

 

Pro více informací kontaktujte:

 

Tomáš Kadeřábek

Ředitel projektu

Masaryk Station Development, a.s.

Olšanská 1a

130 00 Praha 3

Tel. 267094350

Fax: 222728 156

E-mail: tomas.kaderabek@msdevelopment.cz

 

 

Informace pro média:

 

Andrea Pitronová, Lenka Míčková

Crest Communications a.s.

Ostrovní 30

110 00 Praha 1

Tel. 222927111

GSM: 731613 614

Fax: 234648666

E-mail: andrea.pitronova@crestcom.cz; lenka.mickova@crestcom.cz

 

Termíny