Krásy východní Makedonie

Volný čas
Městská knihovna Klatovy vás zve na besedu s Liborem Drahoňovským Krásy východní Makedonie. Jste srdečně zváni besedu o východní části Makedonie, během níž si prohlédneme lokality s bizarními skalními útvary mnohdy v podobě lidských postav, jezero Djorjan, vodopády, planinu Ovčí pole s majestátní horou Bogoslovec, jejíž úpatí v pusté krajině ukrývá neobvykle tvarovanou skálu zvanou Čertova stěna, rozvaliny slavných antických měst, půvabné vesničky s bohužel postupně zanikající lidovou architekturou, středověké kláštery a kostely nezřídka zdobené rozsáhlými soubory fresek. Dále navštívíme město Strumicu, rodiště baby Wangy, starobylé Kratovo, které ve středověku bohatlo díky těžbě zlata a kde se dodnes dochovalo několik malebných mostů. Neopomineme ani metropoli Skopje s pamětihodnostmi i novodobou, značně megalomanskou architekturou i památník Matky Terezy v místě jejího rodného domu. Povíme si mnohé ze života místních obyvatel i o výtečné národní kuchyni.

Termíny