Naučte se naslouchat hlasu předků – tématický seminář – Praha

Volný čas

Tento seminář je určen pro ty z vás, kteří necítíte pod svýma nohama pevnou zem. Pro ty, kteří hledají energii kontinuity života a kteří chtějí slyšet, jaké příběhy jim vyprávějí ti, co šli před nimi. Každá bytost touží jít domů. Šamanské metody nám ukáží cestu. Dovednosti, které se naučíte, určitě použijete i v běžném životě. Seminář je zážitkový a provázet nás bude šamanský buben.

 

Budeme pracovat v týpí a tak se pohodlně oblékněte. Vezměte si s sebou také psací potřeby a šátek na oči.

Účinkují

Pavel a Markéta Švarcovi

Kontakty

www.pristav69.cz

Termíny