Dětský den v Babicích

Pro děti

Program: soutěže o sladké balíčky, skákací hrad, ukázky práce kynologického klubu, ukázka vojenské techniky...

Občerstvení zajištěno.

Termíny